...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮވުން
މ.
(1) ބޯހިތްވުން.
(2) ބޯންބޭނުންވުން.
(3) ތިމާގެ އިޚުތިޔާރަކާ ނުލައި ދިޔާއެއްޗެއް އަރުތެރެޔަށް ދިއުން.
(4) ބޮއިނިމުން.
(5) (ޏ..) މަޅިމެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ