...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮމަކަނދު
ނ.
އަރިއަން ލިޔާން ލަކުޑިގަނޑު ހިއްޕާދަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިވަޅުކަނި . އަރިއަން . އަރިއަންހަރު . އަރިއަންލިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ