...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލަށްކޮށްޕި
ނ.
(1) ބޮލުގައި އަޅާން ކައިރީގައި ރޫޖައްސައިފައި ގޮނިކޮށް ފޮތިން ފަހައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) މޫނު ފިޔަވައި، ބޮލާއި ކަނދުރާޔާއި ކަރާއެކު ނިވާވާނޭހެން ބޮލަށް ފައްތާން ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ