...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލަށްއުނބުވެރޭ ރުކެއް ކެނޑުން
"ބޮލަށްއުނބުވެރޭ ރުކެއް ކެނޑުން" (މިސާލުބަހެއް) މީހަކަށް އުނދަގޫ ވޭވޭހުރިކަމެއް ފިލައިގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލަށްއުނބުވެރޭ ރުކެއް ކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ