...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލާކީނި
ނ.
ތެތްފިނިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ބަތާނެއްގެ ގޮތުގައި ލާން ގެންގުޅޭ ކަލުކުލައިގައި ހުންނަ ދަވާދުފާޑު ގެ ތަތް އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ