...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލާއެޅުން
މ.
(1) ގުޑިފަދަތަކެތި އަރުވައިފައި ހުއްޓާ ބޯކޮޅު ވަތަށް ތިރިޔަށް އައުން.
މަޖާޒު:
(2) މީހެއްގެ ނަސީބު ދެރަވާން ފެށުން.
(3) ފަސޭހަނުވާނެޔޭ ހީވާވަރުގެ ބައްޔެއް ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ