...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލާފޮށާއެޅުން
މ.
(1) އަނދެގެން ހުންނަ އެއްޗެއްގެ ތިރީކައިރި ފުރަގަހުން ނަގައި މޫނާއި ބޮލާ ނިވާކުރުން.
(2) ބޭޒާރުވުން.
މަޖާޒު:
(3) އަލިފާން ނުފެންނަ ވަރަށް މަތީގައި އަޅިބުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ