...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލިހި
ނ.
އަޑުބައެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޑުބާ . މަތިހަމަކުރުން . މޯހި . ފަރަށްއެރުން . ފަރަށްދިއުން . ފަރުވެރިން . ފަރުވެރިކަން . ތޮށްޓަށްދިއުން . ލާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ