...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލިރަވަ
ނ.
ކުޑަކުދިން މަސަލަސްކުރާން އެތެރެޔަށް ބޮލިފަދަތަކެތި އަޅައިގެން ތަޅުވާން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިކިތަންމެ ގޮތަކަށް ހަދާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައިބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ