...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލިކެ
ނ.
ރަތްމަހަށްވުރެ ބޮނޑިމަސްކޮށް ހުންނަ އެއަށްވުރެ ރަތްކަންކުޑަ މަހެކެވެ.
މިމަސް އާންމުކޯށް ކައިއުޅެނީ ބޮލީގެ ބާވަތްތަކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއަމަހަ . ބުޅިކެ . ބޮލިކެބޮލި . ބޮލިމަސް . ކޮކާކޭމަސް . ދަންދެލިކެއުން . ދަތިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ