...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލިގަނޑު
ނ.
(1) ބޮލިގަނޑާއި ފަޗިސްކުޅުމަށް ބޮލީގެ ތެރެއަށް ތިމަރަ އަޅައިގެން ގެންގުޅޭ ތަންކޮޅެއްބޮޑު ހަބޮލި.
(2) ބޮލިން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޑި . ރާޑިކުރުން . ރާޑިވުން . ބަންޑާރަގަނޑު . އަތުކުޅި . ފައްސިހި އެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ