...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލިގަނޑު ކުޅުން
ތުރޭ ގޮތަކުން މެދުގައި ހުންނަބަންޑާރަ ގަނޑޭކިޔާ އާދައިގެ ކުދިބޮލިތަކުން ބޮލި ލިބެމުންދާނެއެވެ.
އެއްބޮލިބަންޑުންޖެހި އަނެއް 5 ބޮލި އުއްޑުން އޮވެއްޖެނަމަ އެއެޅުނީ ފައްސިއްސެކެވެ.
އެކަތި އުއްޑުން ޖެހިފައި އަނެއްފަހެތި ބަންޑުން ޖެހިއްޖެނަމަ އެއެޅުނީ ދަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ