...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލުރޮދި
ނ.
ގުޑިއާއި ތެލަނގަފަދަ ތަކެތީގެ މައިދުނީގެ މަތީކޮޅުން ބޮލަށް ވާހިސާބު ދޫކޮށް ލަނބާދުނީގެ ދެފަރާތަށް އައްސާފައި ހުންނަ ރުދި ނުވަތަ ޖަހާފައި ހުންނަ ރޮދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮނޑުވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ