...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލުކަށިހެފުން
މ.
(މަޖާޒު) (1) މީހަކަށް ބޮނޑިއެއްދޭން އަނެކަކު ގާތު ވާހަކަ ދެއްކުން.
(2) ކުޓުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ