...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލުފޭލި
ަ ފޭއްޔާ އެއްވައްތަރަށް އެއަށްވުރެ، ކުދިކޮށް ހަނިކޮށް ބޮލުގައި އަޅަން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޭލި.
މީގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުން ބޮލުގައި އަޅާފޭލީގެ މެދު ހުންނަނީ ރަތްކޮށެވެ.
އަންހެނުން އަޅާފޭލީގެ މެދު ހުންނަނީ ކަޅު ކޮށެވެ.
މިއީ ރަސްމީގޮތުން އަޅައި އުޅުނު އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްފޭލި . ފޭލި . ތިކިޖެހިބޮލުފޭލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ