...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލުފޮތިކޮޅު
ނ.
ދިވެހި އަންހެނުން ލާ ނަންބަރުހެދުމާ އެކު ބޮލުގައި އަޅާ ތުނި ފޮތިކޮޅެއް.
މި އޮންނާނީ ބޮލުގައި އަޅާ ކޮޅުގައި ގޮނިވެލާވަރަށް ރޫކޮޅެއް ޖައްސާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮތިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ