...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮސް
ނ.
(1) މާތްކޮށް ހިތުމުގެ ގޮތުން އެއްޗެއްގައި ނިތްޖައްސާ ޖެއްސުން.
ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އަތްލައިފައި، ނިތުގައި އަތް ޖައްސާ ޖެއްސުން.
(2) ހުރުމަތްތެރިކަމުގެ ލޯބިން، އެއްޗެއްގައި މޫނު ޖައްސައިފައި ދެތުންފަތުން ދަމާލާ ދަމާލުން.
(3) ދޮންދޭދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުތް . ކިސް . ކިސްކުރުން . އަނބޯދިނުން . ދޮން . ދޮންދިނުން . ލޯބިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ