...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮސްދިނުން
މ.
(1) މާތްކޮށް ހިތުމުގެ ގޮތުން އެއްޗެއްގައި ނިއްޖެއްސުން ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އަތްލައިފައި ނިތުގައި އަތްޖެއްސުން.
(2) ހުރުމަތްތެރިކަމުގެ ލޯބިން އެއްޗެއްގައި މޫނު ޖައްސައިފައި ދެތުން ފަތުން ދަމާލުން.
(3) ދޮންދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ