...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑަހަނދި
މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަޅުފަޅާއިފަރުގެ ގާތަކުގެ ތެރޭގައި އައިން ހަދައިގެން އުޅޭމަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ލޯބޮޑުވެފައި ހުޅުނބު ގިނަވާނެއެވެ.
ތާފަތުގެ ކައިރީގައި ކަށްޓެއްހުންނާނެއެވެ.
މިއީ ރީނދޫ މަހާއި ދާދިއެއް ވައްތަރަކަށްދާ މަޑު ފިޔާތޮށިކުލައެއް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ