...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑައި
ް.
މިއީ މޫދުގެ ތިލަ ހިސާބުގައި (ހުދުފަޅުމަތީ) އުޅޭ މަހެކެވެ.
އާންމުކޮށް މިމަސް ތިބެނީ ގާދަށުގައެވެ.
މިމަސް ދުވެ ހަދަނީ ފަސްގަނޑާއި ވަރަށް ކައިރިން ނަގޫފަތްޖެހޭ ހިސާބުންނެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ކަޅު އަޅި ކުލައެވެ.
ކުރިކީލަ މަހަށްވުރެ މިމަހުގެ ބޯ ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ