...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑާކަން
ނއނ.
ތިމާގެ މިންވަރަށްވުރެ މޮޅުވެގެން އުޅޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހިތްމޮޅުކަން . ކިބުރު . ކިބުރުވެރިކަން . މަޑުމައިތިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ