...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑާވުން
މ.
(1) ތިމާގެ މިންވަރަށްވުރެ މަތިވެރިވެގަތުން.
(2) ކިބުރުވެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްމޮޅުވުން . ކިބުރުވެރިވުން . އަތްފުޅައުކުރުން . އުޕަރުވުން . މަވުން . މޭފުއްޕުން . ފުޅާވުން . ފޮނިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ