...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ
"ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ" (މިސާލުބަހެއް) ރަށުގެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ދެމީހަކު ދެމެދުގައި ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ހިނގަންޏާ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ގެއްލުން ލިބޭނޭކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ