...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑު ގަނޑުވަރު
ނ.
އިހުގައި، މާލޭގައިހުރި ރާއްޖޭގެ ރަސްކަމުގެ ކޮއިލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުކިބާ . އަށި . ފާރަވެރިންގެދޮރޯށި . ގަނޑުވަރުތެރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ