...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުހަނގުރާމަ
ނ.
މީލާދީން 4191 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 8191 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހިނގި ހަނގުރާމަޔާއި މީލާދީން 9391 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަނަ 5491 އަހަރާ ހަމަޔަށް ހިނގި ހަނގުރާމަ.
މި ދެ ހަނގުރާމައިގައި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ދައުލަތްތައް ބައިވެރިވިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކުވެރިދައުލަތްތައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ