...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުހަނޑޫ
ނ.
ކަމުވޮށި ބޭފުޅުންނާއި، ބޮޑުބޭކަލުންނާއި ކަނބަލުންނަށް ސަރުކާރުން އިހުގައި އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްވި އެއްޗެއް.
މިއީ މަހަކު 03 ނާޅިމަގުން ދެއްވި ހަނޑުލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ