...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުހާލުރާވަޅި
އ.
އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތްކަން ދެއްކުމަށް ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
މީހަކު މީހަކާ ދިމާއަށް " މިފަހަރު ކަލެއަށް އޮތީ ސިންގަޕޫރު ދަތުރެއް " މިހެން ބުނުމުން އެމީހާ " މަށަށް ބޮޑު ހާލުގޭ ރާވަޅި " މިހެން ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ