...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުހިތި
ނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހުންނަ ޙަބުޝީގެފާނުގެ މަޤާމުފުޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ފާތިޙާ ވިދާޅުވާށެވެ.
މާފަންނު ބޮޑުހިތިވިލޭރޭ ރަދުން ޢިއްޒަތުގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ ޢަލިރަސްގެފާނުގެ ޒިޔާރަތަށް ފާތިޙާ ވިދާޅުވާށެވެ.
(2) މާލެއަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް.
(3) އާދައިގެ ހިތިގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުހިތި . ބޮނޑިބަތްހިތި . ބޮޑުހިތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ