...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުހުޅުދޫ މީހުންގެ ވަކިވުން
"ބޮޑުހުޅުދޫ މީހުންގެ ވަކިވުން" (މިސާލުބަހެއް) އެކީގައި ތާކަށް ގޮސްގޮސްހުރެފައި އަނެކަކުގާތު ބުނުމަކާނުލައި ވަކިވެގެން ދާދިޔުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުހުޅުދޫ މީހުންގެ ވަކިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ