...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުހޯގުޅާ
ެ.
ފައިގެ ކުލައާއި ހަށިގަނޑުގެ ކުލަ އެއްގޮތްވާނެއެވެ.
ދޫނީގެނިސްބަތުން ތުންދިގުކޮށް ގަދަފަދަކޮށް ދައްކައެވެ.
ފިނދުފަތް ހުންނާނީ ކުރިއަށް ފޭހިފައި ހުންނަގޮތަށެވެ.
ބިސްއަޅާއުމުރުގެ ދޫނީގެ ފިޔައިގެ ދަށްފަރާތާއި އެކުބަނޑުދޮށް ފަރާތް ހުންނާނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑުހޯގުޅާ . އޭޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ