...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުނަސީބު ފިޔޮހީންޖެހުން
"ބޮޑުނަސީބު ފިޔޮހީންޖެހުން" (މިސާލުބަހެއް) ނޭނގިހުރެ ކުރެވޭ ކަމަކުން ތިމާޔަށް ރީތި ލިބޭނޭގޮތް ދިމާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުނަސީބު ފިޔޮހީންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ