...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުނާބަ
ނ.
އިހުގައި ބޮޑު ދެހިތީގައި ޖަހާއުޅުނު ނާބައެއް.
ބޮޑުނާބަ ޖަހަނީ ހިތިގެ ދޮށުގައި ބޮޑުދެހިތީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުނާބަ . ފުނަބެރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ