...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުން
ނ.
(1) ރަސްކަމުގެ ބޮޑެތި ކަންތަކާދޭތެރޭ ރަދުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާ މީހުން.
(2) ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން.
(3) ޖަމާޢަތުގެ ޤަދަރުވެރިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . މަޖުލިސުއްތަޝްރީފާތު . ދަރުބާރުކުރެއްވުން . ގަދަރުވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ