...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުރާކަނި
ނ.
ރާކަނީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ދިގުމިނުގައި ގާތްތަނޑަކަށް ފޫޓެއް ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ އިނގިލިތައް ހުންނާނީ ތެދަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ