...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުރޯގާ
ނ.
1431 ހ.
ވަނަ އަހަރު.
2291 މ.
ވަނަ އަހަރު.
މާލޭގައި ޢާއްމުކޮށް ފެތުރުނު އިންފުލުންޒާއާއި ނިއުމޯނިޔާ ބަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ