...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބަދިގެ
ނ.
ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ހުރި ހަތަރު ބަދިގޭން އެއްބަދިގެ.
ހަވަރަށް ކައްކާ ކެއްކުންތައް ކައްކަނީ މިބަދިގޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . ވަންދޮށަށްދިއުން . މާބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ