...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން
"ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން" މަޖާޒު:
ކަނޑިކީގެ ދަށު ކަންގަނޑު ވެއްޓިފައި އޮވެއްޖެނަމަ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . މާބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ