...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބާލީސް
ައްޓައިފައި ހުންނަ ބާލީސް.
މިބާލީސް ހުންނާނީ އަށީގެ ފެންޑާއާ ވީ ފަރާތުގައެވެ.
މިބާލީހުގެ ދިގުމިނަކީ ހުރަސްކުނަލުގެ ފުޅާމިނެވެ.
ފުޅާމިނަކީ، އޭގެ މަގަތުގައި އޮންނަ ބޮޑުކަންނޭލުގައި މެދު ބުރަކަށި ޖައްސައިލީމާ ބޮލާއި ކަނދުރާ ބާލީހުގައި ޖެހިފައި އޮންނަވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ