...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބިސްކޯދު
ްކޯދު.
(2) ދޫނިޖެހި ބިސްކޫދު.
މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 3 ސޫތުހާ ބޯމިނުގައި ފަރާތެއްގައި 3 އިންޗި ހުންނަވަރުގެ ހަތަރެސްކަނަށާއި ވައްކޮށް ހުންނަ ބިސްކޯދެކެވެ.
މިހުންނަނީ ކުޑަވަރެއްގެ ޑަބިޔާއެއްގައެވެ.
ފަހަކަށް އައިސް ފާރޮށިގޭގޭގައިވެސް މިބިސްކޯދު ހަދައި އުޅުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ