...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބުރަކި
ނ.
އެމުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ބޮޑެތި ބުރަކި.
މިހުންނަނީ ބޯވައްކޮށް ކަޅުކޮށް ފަތިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ