...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބުމަރު
ަ ކޮޅު ފިލާ ފޮތީގެ މެދުގައި ހުންނަ ލޯވަޅަކުން މަގަތު ފަރާތަށް ލައްވައި ފިލާ ފޮއްޗާއެކު ހިފަހައްޓައިފައި، ބާރަށް ދަމައިގަތުމާއެކު ބުމަރު ހިފަހައްޓަން ޖައްސައިފައި ހުރި އިނގިލި ނައްޓައިލަނީއެވެ.
މިބުމަރު އެނބުރެމުންދާއިރު ވަރަށް ރީތި ބޫން އަޑެއް އިވޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިލާފޮތިބުމަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ