...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބެރު
ނ.
ކާސިމަޖާގައި ޖަހާބެރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުބެރުލަވަ . ކާސިމަޖާ . ކާސިމަޖާލަވަ . މާނަބެރު . މޫލުން . ދަމުލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ