...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބެރުލަވަ
ނ.
(1) ކާސިމަޖާ ކުރާއިރު ބޮޑުބެރުގައި ޖަހާބެރު.
(2) ކާސިމަޖާ ކުރާއިރު ކިޔާ ލަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަމުލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ