...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބޭބެ
ނ.
މަންމަޔާ ނުވަތަ ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ، ނުވަތަ އެއްބަނޑު، ނުވަތަ އެއްބަފާ ފިރިހެން މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްޕައިބެ . ބާބޭފާނު . ބާތާދަ . ބޮޑަބޭބެ . ބޮޑުބެއި . އަންމައިބެ . އައްޕައިބެ . މަންމައިބެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ