...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބޭކަނބަލުން
ނ.
އިހުގައި ބޮޑު ހަނޑޫ ދެއްވާފައި ތިބޭ އަންހެނުން.
މީގެ ތެރޭގައި ކަމުވޮށި ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި ކަމުވޮށި ބޭފުޅުންގެ އަނބި އަނބިކަނބަލުންނާއި، މެދުރީ މުސްކުޅިޔާގެ އަމުރުގެ ދަށުން ރަސްމީ ބައެއް ކަންތައް ކުރައްވާ އަންހެން ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ