...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބޭކަލުން
ނ.
ހަވަރުގެ ހަބައިންކުރެ ކޮންމެ ބައެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ތިއްބަވާ ބޭކަލުން.
މިއީ ކޮލިލައްވައި، ބޮޑު މުސްކުޅިކަމުގެ އަސާ ދެއްވައިފައި ތިއްބަވާ ބައެކެވެ.
ރަދުން ޢިއްޒަތުގައި ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަރިހުގައި މިބޭކަލުން ތިއްބަވަން ޖެހެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ބޮޑުހަނޑޫ . ބޮޑުކޭމުގައިބޭންދުން . ބޮޑުމުސްކުޅި ބޭކަލުން . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކޭންމަތީކޭން . ވަރުހަނގު . މާފަތްކަން . ފާމުލަދޭރި . ފިތުރުމަލާފަތް . ދަހަރަދަކަން . ދޮށިމޭނާކަން . ސަމާފަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ