...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބޮލި
ނ.
(1) އިހުގައި ދައުލަތުން ހަނގުބޭކަލުންނަށް މުސާރައަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބައްސަވާ ބޮލި، މިބަހަނީ ކޮއްޓެކޮއްޓޭންނެވެ.
މިބޮލި ހުންނަނީ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުގައި ވަޅުލައިފައެވެ.
(2) ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ބޮލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ