...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބޯ
ނ.
ރާޒުވާ ކުޅިބައިގައި ހުންނަ އެންމެ ދިގުކުޅި.
މިއީ ކުޅިތައް އަތުރާއިރު ބޭރުން ތިންވަނަ ކުޅިއެވެ.
މިކުޅި ހިނގާނީ ކަންކުއްޗަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޒުވާކުޅިބައި . ބޮނޑޮބޮލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ