...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކަފަ
ނ.
ކަފަގަހުގެ ބާވަތެއް.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނާނީ ވަރުކަނދު ގަހުގެ ފަތްހެންނެވެ.
މިއީ ވަރަށް ބިޔަކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްކަފަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ