...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކާށި
ނ.
(1) ބާގަޔަކަށްވުރެ ބޮޑެތިކާށި.
(2) މާލިއްޔާއަށް ކާށިން ވަރުވާ ބަލައިގަތް ދުވަސްވަރު ބައިލާއްސަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ކާށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ